* På somliga kanoter är största höjden över V. L. i förstäven och måste vattenlinjen i så fall komma lika högt över bädden som kanoten är hög i stäven.Förf. anm.